σεμνομυθώ

-έω, Α
σεμνολογώ.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σεμνός + -μυθῶ (< -μυθος < μῦθος), πρβλ. φιλο-μυθῶ].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σεμνομυθία — ἡ, Α [σεμνομυθῶ] σεμνολογία …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.